Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΑΜ για τη δημιουργία ψηφιακής τράπεζας πληροφοριών για κτίρια που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΑΜ για τη δημιουργία ψηφιακής τράπεζας πληροφοριών για κτίρια που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας συγκροτεί Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την καταγραφή, κωδικοποίηση και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, για να συμβάλλει στην προσπάθεια που επιχειρείται σε κεντρικό επίπεδο από το ΤΕΕ να δημιουργηθεί μία ψηφιακή τράπεζα πληροφοριών για κτίρια της Ελλάδας (διατηρητέα και μη) που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.

Οι πληροφορίες που θα περιέχονται στην τράπεζα πληροφοριών είναι:

α) Γεωγραφική πληροφορία – Ακριβής θέση ακινήτου προσδιορισμένη σε χάρτη

β) Αρχιτεκτονική πληροφορία – Αρχιτεκτονική περιγραφή/Φωτογραφική αποτύπωση

γ) Ιστορική/Λαογραφική πληροφορία – Καταγραφή ιστορικών γεγονότων σχετικά με το κτίριο

δ) Νομική πληροφορία – Διατάγματα που αφορούν το κτίριο

Η Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΑΜ πρόκειται να συγκεντρώσει σχετικό υλικό (αποτυπώσεις, καταγραφές, φωτογραφίες κλπ) που είναι διαθέσιμο για κτίρια που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Θάσου και Καβάλας.

Δηλώστε συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στη σχετική φόρμα: https://forms.gle/krnE6ZtHqRzYnW9D6