Συμμετοχή στο Μητρώο Μηχανικών και Τεχνικών Εταιρειών του ΤΕΕ/ΑΜ που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Συμμετοχή στο Μητρώο Μηχανικών και Τεχνικών Εταιρειών του ΤΕΕ/ΑΜ που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας, από την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021, θα έχει δημοσιευμένο, στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του, μητρώο μηχανικών και τεχνικών εταιριών του Τμήματος που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021, ως:

Σύμβουλοι Έργου, Ανάδοχοι-Προμηθευτές Έργου, Ενεργειακοί Επιθεωρητές για Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί για Άδεια/Μελέτη/Κατασκευή Έργων και Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας.

Το μητρώο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο που θα επικοινωνεί με το ΤΕΕ/ΑΜ και θα ζητά να έρθει σε επαφή με μηχανικούς που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021.

Για να συμμετέχετε στο Μητρώο, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο και συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας που θέλετε να είναι δημοσιευμένα καθώς και όποια άλλη πληροφορία κρίνετε χρήσιμο να αναφερθεί:

https://forms.gle/Wnd8Qn1ghgXNLMET7