ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. (Α) - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. (Α) αποτελούν ανεξάρτητα, συλλογικά όργανα της διοίκησης.

Η συγκρότησή τους πραγματοποιείται με Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.4495/17.

Οι αρμοδιότητές τους περιγράφονται στην παρ. α του άρθρου 21 του Ν.4495/17 και μεταβατικά ασκούν αρμοδιότητες των ΠΕΣΥΠΟΘΑ (εξέταση προσφυγών κατά πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων ΥΔΟΜ, κατά τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών ή αδειών δόμησης ή προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών, του άρθρου 23 του Ν.4495/17).

 

Στην Ανατολική Μακεδονία έχουν συγκροτηθεί δύο (2) Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) (Α):

  1. ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. (Α) ΠΕ Δράμας:

Πρόεδρος: Μακρή Γιαννούλα με αναπληρώτρια την Μουστακίδου Μαγδαληνή

Τακτικό μέλος η Σαλωνίδου Μαρία με αναπληρωτή τον Σαββουλίδη Γεώργιο

Τακτικό μέλος – εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας ο Νιζάμης Μιχαήλ με αναπληρωτή τον Αμαραντίδη Δημήτριο

Τακτικό μέλος – εκπρόσωπος του ΤΕΕ ο Αποστολίδης Χρήστος με αναπληρωτή τον Καραγεώργη Στέφανο

Τακτικό μέλος – εκπρόσωπος του ΤΕΕ ο Στεφανίδης – Νεοτάκης Κωνσταντίνος με αναπληρωτή τον Μάλαμα Γεώργιο

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται ο Μακρής Αθανάσιος (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2521351451, email: makrisa@pamth.gov.gr) με αναπληρώτρια την Ευθυμιάδου Σοφία

 

  1. ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. (Α) ΠΕ Καβάλας:

Πρόεδρος: Χαραλαμπίδης Πρόδρομος με αναπληρώτρια την Κουρούνη Μαρία

Τακτικό μέλος ο Νάστος Γεώργιος με αναπληρώτρια την Τσιμπρικίδου Ελένη

Τακτικό μέλος – εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας η Φιλιππίδου Μαρίνα με αναπληρωτή τον Παπαγιάννη Κωνσταντίνο

Τακτικό μέλος – εκπρόσωπος του ΤΕΕ ο Λαλένης Κωνσταντίνος με αναπληρωτή τον Σφούνη Δημήτριο

Τακτικό μέλος – εκπρόσωπος του ΤΕΕ ο Μπρούσας Χρήστος με αναπληρωτή τον Γεωργιάδη Γεώργιο

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Παπαθά Όλγα (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2510291243, email: gram-kav@damt.gov.gr) με αναπληρώτρια την Ραπτοπούλου Μελπομένη