ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. (Β) - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. (Β) αποτελούν ανεξάρτητα, συλλογικά όργανα της διοίκησης.

Η συγκρότησή τους πραγματοποιείται με Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.4495/17.

Οι αρμοδιότητές τους περιγράφονται στην παρ.β του άρθρου 21 του Ν.4495/17. Μέχρι τη συγκρότηση των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17 του Ν.4495/17, οι αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτές με την παρ.4 του ιδίου άρθρου, τις παρ.2 και παρ.3 του άρθρου 93, του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 99 και την παρ.10 του άρθρου 108 του ιδίου νόμου, ασκούνται από τα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. (Β).

 

 Στην Ανατολική Μακεδονία έχουν συγκροτηθεί δύο (2) Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) (Β):

  1. ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. (Β) ΠΕ Δράμας:

Πρόεδρος: Ευαγγελίδης Νικόλαος με αναπληρωτή τον Πανταζίδη Γεώργιο

Τακτικό μέλος ο Αργυρούδης Αθανάσιος με αναπληρωτή τον Τερζή Κωνσταντίνο

Τακτικό μέλος – εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας η Βαράνου Θεοδώρα με αναπληρώτρια την Μαντιού Ευθυμία

Τακτικό μέλος – εκπρόσωπος του ΤΕΕ ο Ζερμάν Χριστόφορος – Νάσης με αναπληρωτή τον Παράσχου Κωνσταντίνο

Τακτικό μέλος – εκπρόσωπος του ΤΕΕ ο Τερζίδης Μιχαήλ με αναπληρώτρια την Σαατσόγλου Μαρία

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται ο Γεωργιάδου Ειρήνη (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2521351520) με αναπληρώτρια την Δελημπαλτά Ελένη

 

  1. ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. (Β) ΠΕ Καβάλας:

Πρόεδρος: Φλώρος Μιχαήλ με αναπληρώτρια την Κατσούλα Ιωάννα

Τακτικό μέλος ο Κυριακίδης Κωνταντίνος με αναπληρώτρια την Χρόνη Δήμητρα

Τακτικό μέλος – εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας ο Αγελαράκης Απόστολος με αναπληρωτή τον Αργυρίου Βασίλειο

Τακτικό μέλος – εκπρόσωπος του ΤΕΕ ο Μακρής Βασίλειος με αναπληρωτή τον Καγιαμπή Παντελεήμωνα

Τακτικό μέλος – εκπρόσωπος του ΤΕΕ η Σαμουρκασίδου Ελένη με αναπληρώτρια την Τσανάκα Αλεξάνδρα

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Χαλβατζόγλου Κλεοπάτρα (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2510223344, email: klhalvatzoglou@yahoo.gr)