ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του Ν.4495/2017 και άρθρο 60 του Ν.4643/2019  συγκροτούνται Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) υπό το διακριτικό τίτλο (Α) και (Β):
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. (Α)

ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. (Β)