Αγγελίες Χημικοί Μηχανικοί

Εταιρεία ενδιαφέρεται να προσλάβει Μεταλλειολόγο μηχανικό

Η εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει Μεταλλειολόγο Μηχανικό για  την θέση επιβλέποντος μηχανικού – μηχανικού παραγωγής σε λατομείο μαρμάρων στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας.  Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει την ικανότητα:       Να προετοιμάζει και να επιβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων εξόρυξης.       Να ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων ασφαλούς εκτέλεσης των εργασιών […]