Προσεισμικός Έλεγχος Υφιστάμενων Κατασκευών - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τρίτη 21.11.2023, ώρα 18.00΄ στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Δράμας, Λαμπριανίδη 40 επανάληψη του Σεμιναρίου: “Προσεισμικός Έλεγχος Υφιστάμενων Κατασκευών. Πρωτοβάθμιος και Δευτεροβάθμιος Έλεγχος”. Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.