Αίτηση ένταξης στο Μητρώο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Αίτηση ένταξης στο Μητρώο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Συμμετοχή στο Μητρώο Μηχανικών και Τεχνικών Εταιρειών του ΤΕΕ/ΑΜ που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας, από την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021, θα έχει δημοσιευμένο, στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του, μητρώο μηχανικών και τεχνικών εταιριών του Τμήματος που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, ως:
Σύμβουλοι Έργου, Ανάδοχοι-Προμηθευτές Έργου, Ενεργειακοί Επιθεωρητές για Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί για Άδεια/Μελέτη/Κατασκευή Έργων και Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας.
Το μητρώο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο που θα επικοινωνεί με το ΤΕΕ/ΑΜ και θα ζητά να έρθει σε επαφή με μηχανικούς που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
Συμπληρώστε παρακάτω τα στοιχεία επικοινωνίας σας που θέλετε να είναι δημοσιευμένα καθώς και όποια άλλη πληροφορία κρίνετε χρήσιμο να αναφερθεί.
Επώνυμο-Όνομα/Επωνυμία τεχνικής εταιρείας(Required)
Περιφερειακή Ενότητα Δραστηριοποίησης(Required)
Αντικείμενα δραστηριότητας(Required)
(ελεύθερο συνοδευτικό κείμενο)