Αγγελίες Πολιτικοί Μηχανικοί

Τεχνική Εταιρεία ζητεί την συνεργασία δυο μηχανικών για εργοτάξιο

Τεχνική Εταιρεία ζητεί την συνεργασία δυο μηχανικών για εργοτάξιο της περιοχής Καβάλας. 1 Πολιτικό μηχανικό 1 Μηχανολόγο μηχανικό Τουλάχιστον δεκαετούς εμπειρίας για πλήρη απασχόληση στο συγκεκριμένο οικοδομικό έργο. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : s.georgiadis@ekater.gr Πληροφορίες κ.Νίκο Σωτηρέλη 6973744985